Huvudmeny

Ingrid Johansson

vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C532
Telefonnummer: 033-435 4078
Mobilnummer: 0708-981806
E-post: ingrid.johansson@hb.se
Signatur: IJO

Uppdaterad : 2016-09-30