Huvudmeny

Jan Larsson

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C503
Telefonnummer: 033-435 4079
E-post: jan.larsson@hb.se
Signatur: JAL

Uppdaterad : 2017-02-14