Huvudmeny

Jan Larsson

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C503
Telefonnummer: 033-435 4079
E-post: jan.larsson@hb.se
Signatur: JAL

Uppdaterad : 2016-03-21