Jan Larsson - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Jan Larsson

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4079

E-post: jan.larsson@hb.se

Rumsnummer: C503

Signatur: JAL