Huvudmeny

Jakob Rödby

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4674
Mobilnummer: 0701-832167
E-post: jakob.rodby@hb.se
Signatur: JARO

Uppdaterad : 2017-05-03