Huvudmeny

Jan-Erik Svensson

Docent

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4311

E-post: jan-erik.svensson@hb.se

Rumsnummer: A405

Signatur: JAS