Huvudmeny

Jan Buse

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C306
Telefonnummer: 033-435 4075
Mobilnummer: 0734-606614
E-post: jan.buse@hb.se
Signatur: JBU

Uppdaterad : 2017-01-10