Huvudmeny

Jan Buse

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C306
Telefonnummer: 033-435 4075
Mobilnummer: 0734-606614
E-post: jan.buse@hb.se
Signatur: JBU

Uppdaterad : 2016-03-21