Huvudmeny

Jane Edström

IT-chef, biträdande vid Verksamhetsstöd, Campusservice och IT
Rumsnummer: C715
Telefonnummer: 033-435 4688
Mobilnummer: 0733-970867
E-post: jane.edstrom@hb.se
Signatur: JED

Uppdaterad : 2016-07-14