Huvudmeny

Johanna Fridäng

Studentpräst
Verksamhetsstöd
Studentcentrum

Rumsnummer: L529
Telefonnummer: 033-435 4041
E-post: johanna.fridang@hb.se
Signatur: JHFR

Uppdaterad : 2017-10-20