Huvudmeny

Johannes Sahlin

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
E-post: johannes.sahlin@hb.se
Signatur: JHSA

Uppdaterad : 2016-09-01