Huvudmeny

Johannes Sahlin

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: johannes.sahlin@hb.se
Signatur: JHSA

Uppdaterad : 2016-12-22