Huvudmeny

Jimmy Granberg

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4693
Mobilnummer: 0732-703400
E-post: jimmy.granberg@hb.se
Signatur: JIGR

Uppdaterad : 2017-01-10