Huvudmeny

Jenny Johannisson

Docent
Vicerektor
Universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: A708
Telefonnummer: 033-435 4428
Mobilnummer: 0701-000802
E-post: jenny.johannisson@hb.se
Signatur: JJO
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-10-27