Huvudmeny

Jenny Johannisson

Docent
Vicerektor
Universitetslektor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: A714
Telefonnummer: 033-435 4428
Mobilnummer: 0701-000802
E-post: jenny.johannisson@hb.se
Signatur: JJO
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2017-08-15