Huvudmeny

Josefina Filipsson

Studieadministrativ handläggare
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: A308
Telefonnummer: 033-435 4471
E-post: josefina.filipsson@hb.se
Signatur: JOA

Uppdaterad : 2017-07-03