Huvudmeny

Josefina Filipsson

Studieadministrativ handläggare vid Verksamhetsstöd, Utbildningsstöd
Rumsnummer: A308
Telefonnummer: 033-435 4471
E-post: josefina.filipsson@hb.se
Signatur: JOA

Uppdaterad : 2016-10-12