Huvudmeny

Jens Ståhl

Systemtekniker vid Verksamhetsstöd, Campusservice och IT
Rumsnummer: B706
Telefonnummer: 033-435 4682
Mobilnummer: 0701-893660
E-post: jens.stahl@hb.se
Signatur: JSST

Uppdaterad : 2016-11-28