Huvudmeny

Karin Andersson

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4699
Mobilnummer: 0709-469962
E-post: karin.andersson@hb.se
Signatur: KAA

Uppdaterad : 2017-01-10