Huvudmeny

Kennert Orlenius

Professor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Seniorprofessor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Rumsnummer: B602
Telefonnummer: 033-435 4288
E-post: kennert.orlenius@hb.se
Signatur: KEOR
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2017-04-22