Huvudmeny

Kennert Orlenius

Professor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Seniorprofessor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Rumsnummer: B602
Telefonnummer: 033-435 4288
E-post: kennert.orlenius@hb.se
Signatur: KEOR
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-11-30