Huvudmeny

Kristina Gutfelt

Studierektor

Universitetsadjunkt

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4346

Mobilnummer: 0703-522818

E-post: kristina.gutfelt@hb.se

Rumsnummer: T435

Signatur: KGU