Huvudmeny

Kersti Nilsson

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4076

E-post: kersti.nilsson@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: KN

Till forskarens profilsida