Huvudmeny

Karl Magnus Magnusson

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Telefonnummer: 033-435 4656
Mobilnummer: 0701-014588
E-post: karl_magnus.magnusson@hb.se
Signatur: KRMA

Uppdaterad : 2017-08-18