Huvudmeny

Kristina Orava

Systemadministratör
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: E418
Telefonnummer: 033-435 4378
Mobilnummer: 0734-606617
E-post: kristina.orava@hb.se
Signatur: KRO

Uppdaterad : 2017-02-14