Huvudmeny

Kristian Rödby

Undervisningstekniker
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Verkstäder textil

Rumsnummer: T371
Telefonnummer: 033-435 5963
Mobilnummer: 0733-320931
E-post: kristian.rodby@hb.se
Signatur: KRR

Uppdaterad : 2017-02-14