Huvudmeny

Lars Höglund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D434
Telefonnummer: 033-435 4306
Mobilnummer: 0708-773493
E-post: lars.hoglund@hb.se
Signatur: LAH
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2017-06-27