Huvudmeny

Lars Höglund

vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: D434
Telefonnummer: 033-435 4306
Mobilnummer: 0708-773493
E-post: lars.hoglund@hb.se
Signatur: LAH
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-03-21