Huvudmeny

Kristina Laurila

Forskningsingenjör

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4653

Mobilnummer: 0701-832464

E-post: kristina.laurila@hb.se

Rumsnummer: E401A

Signatur: LAKR