Huvudmeny

Kristina Laurila

Forskningsingenjör vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Telefonnummer: 033-435 4653
Mobilnummer: 0701-832464
E-post: kristina.laurila@hb.se
Signatur: LAKR

Uppdaterad : 2016-07-23