Huvudmeny

Lena Borén Persson

Administratör
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: A218
Telefonnummer: 033-435 4475
Mobilnummer: 0701-856370
E-post: lena.boren-persson@hb.se
Signatur: LBP

Uppdaterad : 2016-03-21