Huvudmeny

Lena Lyckeståhl

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Rumsnummer: A609
Telefonnummer: 033-435 4289
E-post: lena.lyckestahl@hb.se
Signatur: LELY

Uppdaterad : 2017-03-08