Huvudmeny

Linda Borglund

Samordnare
Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
Rumsnummer: B626
Telefonnummer: 033-435 5956
Mobilnummer: 0705-449642
E-post: linda.borglund@hb.se
Signatur: LID

Uppdaterad : 2016-05-30