Huvudmeny

Lena Wallengren

Studieadministrativ handläggare
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: A314
Telefonnummer: 033-435 5921
Mobilnummer: 0708-368868
E-post: lena.wallengren@hb.se
Signatur: LKN

Uppdaterad : 2017-02-14