Huvudmeny

Lovisa Ekwall

Huvudregistrator vid Verksamhetsstöd, Ekonomi
Handläggare vid Verksamhetsstöd, Stab, verksamhetsstöd
Rumsnummer: A714
Telefonnummer: 033-435 4071
Mobilnummer: 0702-583080
E-post: lovisa.ekwall@hb.se
Signatur: LOK

Uppdaterad : 2016-10-05