Huvudmeny

Louise Limberg

Senior professor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C528
Telefonnummer: 033-435 4314
Mobilnummer: 0701-467452
E-post: louise.limberg@hb.se
Signatur: LOL
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2017-08-30