Huvudmeny

Ann-Charlott Wank

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Doktorand vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Rumsnummer: A603
Telefonnummer: 033-435 4548
E-post: lotta.wank@hb.se
Signatur: LOW

Uppdaterad : 2016-08-23