Huvudmeny

Linda Rydh

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D402
Telefonnummer: 033-435 4459
E-post: linda.rydh@hb.se
Signatur: LRY

Uppdaterad : 2017-06-05