Huvudmeny

Jan Martinsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: jan.martinsson@hb.se
Signatur: MA

Uppdaterad : 2016-08-08