Huvudmeny

Jan Martinsson

vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
E-post: jan.martinsson@hb.se
Signatur: MA

Uppdaterad : 2016-08-08