Huvudmeny

Maria Jimenez-Herrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik

E-post: maria.jimenez-herrera@hb.se
Signatur: MAJI

Uppdaterad : 2016-04-30