Huvudmeny

Marlén Kilberg

Forskningsingenjör

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4606

Mobilnummer: 0732-305914

E-post: marlen.kilberg@hb.se

Rumsnummer: E420

Signatur: MAKI