Huvudmeny

Mattias Hjertén

Tekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B318
Telefonnummer: 033-435 4185
Mobilnummer: 0708-282378
E-post: mattias.hjerten@hb.se
Signatur: MAKN

Uppdaterad : 2016-12-17