Huvudmeny

Mattias Hjertén

Servicetekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Administratör
Verksamhetsstöd
Studentcentrum

Rumsnummer: B312
Telefonnummer: 033-435 4185
Mobilnummer: 0708-282378
E-post: mattias.hjerten@hb.se
Signatur: MAKN

Uppdaterad : 2017-09-21