Huvudmeny

Maria Idebrant

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D416
Telefonnummer: 033-435 4268
E-post: maria.idebrant@hb.se
Signatur: MARI

Uppdaterad : 2017-09-29