Huvudmeny

Maria Idebrant

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: D416
Telefonnummer: 033-435 4268
E-post: maria.idebrant@hb.se
Signatur: MARI

Uppdaterad : 2016-07-14