Huvudmeny

Mathias Bräck

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B716
Telefonnummer: 033-435 4694
Mobilnummer: 0708-174694
E-post: mathias.brack@hb.se
Signatur: MBT

Uppdaterad : 2017-05-18