Huvudmeny

Merisa Martinez

Doktorand, Marie Curie vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C309
Telefonnummer: 033-435 4382
E-post: merisa.martinez@hb.se
Signatur: MEMA
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-05-01