Huvudmeny

Mikael Furth

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B716
Telefonnummer: 033-435 4798
Mobilnummer: 0734-438209
E-post: mikael.furth@hb.se
Signatur: MFU

Uppdaterad : 2017-04-24