Huvudmeny

Muhebera Bizimana

vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C307
Telefonnummer: 033-435 4573
E-post: muhebera.bizimana@hb.se
Signatur: MHBI

Uppdaterad : 2016-06-02