Huvudmeny

Milad Asadi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för textilteknologi

E-post: milad.asadi@hb.se
Signatur: MIAS

Uppdaterad : 2017-05-30