Huvudmeny

Milad Asadi

vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för textilteknologi
E-post: milad.asadi@hb.se
Signatur: MIAS

Uppdaterad : 2016-10-18