Huvudmeny

Magnus Bratt

Studierektor
Universitetsadjunkt vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för textilteknologi
Rumsnummer: U419
Telefonnummer: 033-435 4260
Mobilnummer: 0701-866171
E-post: magnus.bratt@hb.se
Signatur: MLN

Uppdaterad : 2016-07-14