Huvudmeny

Monika Johansson

Studierektor
Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C428
Telefonnummer: 033-435 4083
Mobilnummer: 0706-246076
E-post: monika.johansson@hb.se
Signatur: MOJ

Uppdaterad : 2017-01-10