Huvudmeny

Monika Johansson

Studierektor
Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C428
Telefonnummer: 033-435 4083
Mobilnummer: 0706-246076
E-post: monika.johansson@hb.se
Signatur: MOJ

Uppdaterad : 2016-09-20