Huvudmeny

Maria Ringbo

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C310
Telefonnummer: 033-435 4309
E-post: maria.ringbo@hb.se
Signatur: MRRI

Uppdaterad : 2016-11-09