Huvudmeny

Maria Stawåsen

Undervisningstekniker vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Verkstäder textil
Rumsnummer: T462
Telefonnummer: 033-435 5978
E-post: maria.stawasen@hb.se
Signatur: MST

Uppdaterad : 2016-03-21