Huvudmeny

Malin Utter

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C312
Telefonnummer: 033-435 4325
Mobilnummer: 0701-832484
E-post: malin.utter@hb.se
Signatur: MUT

Uppdaterad : 2016-06-01