Huvudmeny

Nicklas Hardman

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B706
Telefonnummer: 033-435 4691
Mobilnummer: 0708-174691
E-post: nicklas.hardman@hb.se
Signatur: NHA

Uppdaterad : 2017-01-10