Huvudmeny

Peter Brattberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för informationsteknologi

E-post: peter.brattberg@hb.se
Signatur: PEBR

Uppdaterad : 2017-06-28