Huvudmeny

Peter Brattberg

vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för informationsteknologi
E-post: peter.brattberg@hb.se
Signatur: PEBR

Uppdaterad : 2016-03-21