Huvudmeny

Pedro Brancoli

Forskningsassistent
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Doktorand
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Rumsnummer: D8
E-post: pedro.brancoli@hb.se
Signatur: PELU

Uppdaterad : 2017-03-07