Huvudmeny

Per Nilsson

IT-chef
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: C711
Telefonnummer: 033-435 4692
Mobilnummer: 0708-174692
E-post: per.nilsson@hb.se
Signatur: PER

Uppdaterad : 2017-09-22