Huvudmeny

Pernilla Gren Földi

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärarutbildning

E-post: pernilla.gren_foldi@hb.se

Rumsnummer: A526

Signatur: PNGR