Huvudmeny

Pernilla Gren Földi

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Rumsnummer: A526
E-post: pernilla.gren_foldi@hb.se
Signatur: PNGR

Uppdaterad : 2017-08-18