Huvudmeny

Pernilla Gren Földi

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Rumsnummer: A526
E-post: pernilla.gren_foldi@hb.se
Signatur: PNGR

Uppdaterad : 2016-08-23