Huvudmeny

Pernilla Gren Földi

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för förskollärarutbildning

Rumsnummer: A526
E-post: pernilla.gren_foldi@hb.se
Signatur: PNGR

Uppdaterad : 2017-09-30