Huvudmeny

Peter Sigrén

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
Rumsnummer: B520
Telefonnummer: 033-435 4332
Mobilnummer: 0738-016779
E-post: peter.sigren@hb.se
Signatur: PSI

Uppdaterad : 2016-07-14